Agentschappen

Agentschappen Icoon

CJIB

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid en verzorgt de inning en incasso van verkeers- en andere geldboetes. Bijvoorbeeld schadevergoedings-en ontnemingsmaatregelen, dwangsommen en bestuurlijke boetes voor andere overheden.

DJI

De Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) voert namens de minister van Justitie en Veiligheid straffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van justitiabelen en werkt met hen samen aan voorbereiding op terugkeer in de maatschappij. Op dit moment beperken de TiU-gegevens zich nog tot de DJI-taken voor het gevangeniswezen.

IND

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt verblijfsaanvragen van mensen die in Nederland willen wonen of die graag Nederlander willen worden. Dat kunnen vluchtelingen zijn die hier asiel aanvragen of mensen die hier willen werken, studeren of een gezin willen vormen met iemand die hier al woont. Daarnaast behandelt de IND naturalisatieverzoeken van mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom een Nederlands paspoort willen aanvragen.

RIJKSWATERSTAAT

Rijkswaterstaat is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De organisatie beheert en ontwikkelt het hoofdwegennet (HWN), hoofvaarwegennet (HVWN) en het hoofdwatersysteem (HWS) van ons land.