CBS

ZBO's Icoon

Productiviteitsindex
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de verhouding tussen de productie en alle ingezette (productie)middelen.

PRODUCTIE & KWALITEIT

totale productie (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de totale gewogen productie.

MIDDELEN

Volume middeleninzet (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van het totale volume van de ingezette middelen (personeel en materiaal).

Aanvullende diensten (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de voor prijsontwikkelingen gecorrigeerde omzet van de aanvullende statistische diensten, inclusief de niet-verplichte statistieken uit het basisbudget.

Volume personeel (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de personeelskosten gecorrigeerd voor veranderingen in arbeidsduur en prijsontwikkelingen.

Eurostatleveringen (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van het aantal (verplichte) leveringen aan Eurostat.

Volume materiaal (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de materiaalkosten gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen.

Punctualiteit Eurostatleveringen (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het percentage op of voor de deadline gerealiseerde leveringen van EU-verplichtingen aan Eurostat.

Personeelssterkte in fte's (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de personeelssterkte in fte (fulltime equivalent), gecorrigeerd voor veranderingen in arbeidsduur.

Tevredenheid aanvullend onderzoek
Tooltip Icoon Het betreft hier het gemiddelde van rapportcijfers over het aanvullend statistisch onderzoek.

Arbeidsintensiteit (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het procentueel aandeel van het personeelsvolume in het totale volume ingezette middelen.

Tevredenheid infoservice
Tooltip Icoon Het betreft hier het gemiddelde van rapportcijfers over de tevredenheid van de infoservice.

Productiviteitsgroei (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier de procentuele productiviteitsverandering.