rechtspraak

ZBO's Icoon

Productiviteitsindex
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de verhouding tussen de productie en alle ingezette (productie)middelen.

PRODUCTIE & KWALITEIT

totale productie (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de totale gewogen productie.

MIDDELEN

Volume middeleninzet (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van het totale volume van de ingezette middelen (personeel en materiaal).

kantonzaken (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van het aantal afgehandelde kantonzaken.

Volume personeel (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de personeelskosten gecorrigeerd voor veranderingen in arbeidsduur en prijsontwikkelingen.

rechtbankzaken civiel (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van het aantal afgehandelde civiele zaken door de rechtbanken.

Volume materiaal (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de materiaalkosten gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen.

Rechtbankzaken straf (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van het aantal afgehandelde strafzaken door de rechtbanken.

Personeelssterkte in fte's (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de personeelssterkte in fte (fulltime equivalent), gecorrigeerd voor veranderingen in arbeidsduur.

Rechtbankzaken bestuur (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van het aantal afgehandelde bestuurszaken door de rechtbanken, inclusief belastingzaken en vreemdelingenzaken.

Arbeidsintensiteit (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het procentueel aandeel van het personeelsvolume in het totale volume ingezette middelen.

ongegronde klachten (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het aandeel ongegronde klachten in het totaal aantal inhoudelijk behandelde klachten.

Productiviteitsgroei (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier de procentuele productiviteitsverandering.