CBR

ZBO's Icoon

Productiviteitsindex
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de verhouding tussen de productie en alle ingezette (productie)middelen.

PRODUCTIE & KWALITEIT

totale productie (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de totale gewogen productie.

MIDDELEN

Volume middeleninzet (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van het totale volume van de ingezette middelen (personeel en materiaal).

Gezondheidsverklaringen (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van het aantal in behandeling genomen aanvragen medische rijgeschiktheid (gezondheidsverklaringen).

Volume personeel (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de personeelskosten gecorrigeerd voor veranderingen in arbeidsduur en prijsontwikkelingen.

Theorie-examens (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van het totaal aantal afgenomen theorie-examens.

Volume materiaal (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de materiaalkosten gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen.

Praktijkexamens (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van het totaal aantal afgenomen praktijkexamens.

Personeelssterkte in fte's (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de personeelssterkte in fte (fulltime equivalent), gecorrigeerd voor veranderingen in arbeidsduur.

Reservering theorie-examens (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het aandeel van de theorie-examens met een reserveringstermijnen binnen de vier weken in procenten.

Arbeidsintensiteit (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het procentueel aandeel van het personeelsvolume in het totale volume ingezette middelen.

Reservering praktijkexamens (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het aandeel van de praktijkexamens met een reserveringstermijn binnen de zeven weken in procenten.

Productiviteitsgroei (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier de procentuele productiviteitsverandering.