CJIB

Agentschappen Icoon

Productiviteitsindex
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de verhouding tussen de productie en alle ingezette (productie)middelen.

PRODUCTIE & KWALITEIT

totale productie (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de totale gewogen productie.

MIDDELEN

Volume middeleninzet (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van het totale volume van de ingezette middelen (personeel en materiaal).

Boetes en transacties (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van het aantal afgedane boeten en (OM-)transacties.

Volume personeel (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de personeelskosten gecorrigeerd voor veranderingen in arbeidsduur en prijsontwikkelingen.

schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de som van het aantal schadevergoedingsmaatregelen en ontnemingsmaatregelen.

Volume materiaal (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de materiaalkosten gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen.

vrijheids- en taakstraffen (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de som van het aantal tenuitvoergelegde vrijheids- en taakstraffen.

Personeelssterkte in fte's (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de personeelssterkte in fte (fulltime equivalent), gecorrigeerd voor veranderingen in arbeidsduur.

Geïnde geldboetes (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het percentage geïnde geldboetes.

Arbeidsintensiteit (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het procentueel aandeel van het personeelsvolume in het totale volume ingezette middelen.

Schadevergoedingen ≤ 3 jaar (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het percentage afgedane schadevergoedingen binnen 3 jaar.

Productiviteitsgroei (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier de procentuele productiviteitsverandering.