politie

ZBO's Icoon

Productiviteitsindex
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de verhouding tussen de productie en alle ingezette (productie)middelen.

KWALITEIT & MIDDELEN

totale productie (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de totale gewogen productie.

MIDDELEN

Volume middeleninzet (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van het totale volume van de ingezette middelen (personeel en materiaal).

misdrijven (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van het aantal geregistreerde misdrijven: door de politie (of ambtshalve) in een proces-verbaal van aangifte vastgelegde misdrijven.

Volume personeel (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de personeelskosten gecorrigeerd voor veranderingen in arbeidsduur en prijsontwikkelingen.

hulpverleningen (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de som van aantal ernstige verkeersgewonden, dodelijke vervoersongevallen, branden 'ter plaatse' en hulpincidenten brandweer 'ter plaatse'.

Volume materiaal (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de materiaalkosten gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen.

overtredingen (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de som van instroom strafbeschikkingen (en voorheen ook geldsomtransacties) vanuit politie bij het CJIB, instroom vanuit politie bij OM en Haltverwijzingen.

Personeelssterkte in fte's (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de personeelssterkte in fte (fulltime equivalent), gecorrigeerd voor veranderingen in arbeidsduur.

ophelderingspercentage
Tooltip Icoon Het betreft hier het percentage geregistreerde, opgehelderde misdrijven in het aantal geregistreerde misdrijven.

Arbeidsintensiteit (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het procentueel aandeel van het personeelsvolume in het totale volume ingezette middelen.

niet-technische sepots overtredingszaken (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het percentage niet-technische sepots in onvoorwaardelijke sepots overtredingszaken.

Productiviteitsgroei (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier de procentuele productiviteitsverandering.