UWV

ZBO's Icoon

Productiviteitsindex
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de verhouding tussen de productie en alle ingezette (productie)middelen.

KWALITEIT & PRODUCTIE

totale productie (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de totale gewogen productie.

MIDDELEN

Volume middeleninzet (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van het totale volume van de ingezette middelen (personeel en materiaal).

Klanten (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van het aantal klanten m.b.t. de belangrijkste wetten en regelingen die door het UWV worden uitgevoerd

Volume personeel (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de personeelskosten gecorrigeerd voor veranderingen in arbeidsduur en prijsontwikkelingen.

Aanvragen (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van het aantal aanvragen m.b.t. de belangrijkste wetten en regelingen die door het UWV worden uitgevoerd

Volume materiaal (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de materiaalkosten gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen.

Tevredenheid uitkeringsgerechtigden
Tooltip Icoon Het betreft hier de klanttevredenheid van uitkeringsgerechtigden uitgedrukt in een rapportcijfer.

Personeelssterkte in fte's (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de personeelssterkte in fte (fulltime equivalent), gecorrigeerd voor veranderingen in arbeidsduur.

Tevredenheid werkgevers
Tooltip Icoon Het betreft hier de klanttevredenheid van werkgevers uitgedrukt in een rapportcijfer.

Arbeidsintensiteit (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het procentueel aandeel van het personeelsvolume in het totale volume ingezette middelen.

Tijdigheid ziektewetuitkering (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier de tijdigheid van de eerste verstrekking van de ziektewet binnen de daarvoor geldende norm (< 4 weken na ingang recht).

Productiviteitsgroei (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier de procentuele productiviteitsverandering.