RDW

ZBO's Icoon

Productiviteitsindex
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de verhouding tussen de productie en alle ingezette (productie)middelen.

PRODUCTIE & KWALITEIT

totale productie (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de totale gewogen productie.

MIDDELEN

Volume middeleninzet (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van het totale volume van de ingezette middelen (personeel en materiaal).

Kentekenbewijzen (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van het aantal afgegeven kentekenbewijzen.

Volume personeel (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de personeelskosten gecorrigeerd voor veranderingen in arbeidsduur en prijsontwikkelingen.

Keuringen (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van het aantal individuele keuringen

Volume materiaal (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de materiaalkosten gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen.

Steekproeven (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van het aantal steekproeven.

Personeelssterkte in fte's (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de personeelssterkte in fte (fulltime equivalent), gecorrigeerd voor veranderingen in arbeidsduur.

Rijbewijzen (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van het aantal afgegeven rijbewijzen.

Arbeidsintensiteit (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het procentueel aandeel van het personeelsvolume in het totale volume ingezette middelen.

Klachtenvrije productie (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het percentage dat resteert na aftrek van het procentueel aandeel van het aantal klachten in de productie.

Productiviteitsgroei (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier de procentuele productiviteitsverandering.