DJI

Agentschappen Icoon

Productiviteitsindex
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de verhouding tussen de productie en alle ingezette (productie)middelen.

PRODUCTIE & KWALITEIT

totale productie (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de totale gewogen productie.

MIDDELEN

Volume middeleninzet (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van het totale volume van de ingezette middelen (personeel en materiaal).

bezetting GW (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de gemiddelde bezetting van het gevangeniswezen.

Volume personeel (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de materiaalkosten gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen.

Instroom GW (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de instroom van gedetineerden in het gevangeniswezen.

Volume materiaal (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de materiaalkosten gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen.

niet-recidive (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het percentage niet-recidiverende ex-gedetineerden.

Personeelssterkte in fte's (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de personeelssterkte in fte (fulltime equivalent), gecorrigeerd voor veranderingen in arbeidsduur.

niet-detentierecidive (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het percentage ex-gedetineerden die niet opnieuw in detentie verkeren.

Arbeidsintensiteit (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het procentueel aandeel van het personeelsvolume in het totale volume ingezette middelen.

niet-ontvluchtingen (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het percentage gedetineerden in het gevangeniswezen dat geen ontvluchtingen onderneemt.

Productiviteitsgroei (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier de procentuele productiviteitsverandering.