OM

ZBO's Icoon

Productiviteitsindex
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de verhouding tussen de productie en alle ingezette (productie)middelen.

PRODUCTIE & KWALITEIT

totale productie (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de totale gewogen productie.

MIDDELEN

Volume middeleninzet (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van het totale volume van de ingezette middelen (personeel en materiaal).

Wahv-beroepen (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de beoordeling van de officier van justitie op het ingediende beroep tegen een Wahv-boete.

Volume personeel (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de personeelskosten gecorrigeerd voor veranderingen in arbeidsduur en prijsontwikkelingen.

overtredingszaken (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de som van de uitstroom van overtredingszaken zelfstandig afgedaan door OM en overtredingszaken afgedaan door de kantonrechter na dagvaarding of oproeping.

Volume materiaal (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de materiaalkosten gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen.

misdrijfzaken (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de som van de uitstroom van misdrijfzaken zelfstandig afgedaan door OM en misdrijfzaken met een eindvonnis afgedaan door de rechter na dagvaarding of oproeping.

Personeelssterkte in fte's (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de personeelssterkte in fte (fulltime equivalent), gecorrigeerd voor veranderingen in arbeidsduur.

ontvankelijkheid misdrijfzaken (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het aandeel van misdrijfzaken dat resteert na aftrek van het aandeel niet-ontvankelijke zaken.

Arbeidsintensiteit (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het procentueel aandeel van het personeelsvolume in het totale volume ingezette middelen.

ontvankelijkheid overtredingszaken (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het aandeel van overtredingszaken dat resteert na aftrek van het aandeel niet-ontvankelijke zaken.

Productiviteitsgroei (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier de procentuele productiviteitsverandering.