COA

ZBO's Icoon

Productiviteitsindex
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de verhouding tussen de productie en alle ingezette (productie)middelen.

PRODUCTIE & KWALITEIT

totale productie (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de totale gewogen productie.

MIDDELEN

Volume middeleninzet (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van het totale volume van de ingezette middelen (personeel en materiaal).

Bezetting (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de gemiddelde bezetting in de centrale opvang.

Volume personeel (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de personeelskosten gecorrigeerd voor veranderingen in arbeidsduur en prijsontwikkelingen.

Instroom (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de instroom in de centrale opvang.

Volume materiaal (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de materiaalkosten gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen.

Uitstroom (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de uitstroom uit de centrale opvang.

Personeelssterkte in fte's (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de personeelssterkte in fte (fulltime equivalent), gecorrigeerd voor veranderingen in arbeidsduur.

Klachtenvrije productie (Ombudsman)
Tooltip Icoon Het betreft hier de klachtenvrije productie berekend op basis van de klachten over het COA ingediend bij de Ombudsman.

Arbeidsintensiteit (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het procentueel aandeel van het personeelsvolume in het totale volume ingezette middelen.

Klachtenvrije productie (COA)
Tooltip Icoon Het betreft hier de klachtenvrije productie berekend op basis van de klachten over het COA ingediend bij het COA.

Productiviteitsgroei (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier de procentuele productiviteitsverandering.