RIJKSWATERSTAAT

Agentschappen Icoon

Productiviteitsindex
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de verhouding tussen de productie en alle ingezette (productie)middelen.

PRODUCTIE & KWALITEIT

totale productie (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de totale gewogen productie.

MIDDELEN

Volume middeleninzet (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van het totale volume van de ingezette middelen (personeel en materiaal).

Aanlegprojecten (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de uitgaven voor aanlegprojecten HWN, HVWN en HWS en overige uitgaven aanlegprojecten, gedefleerd met inputprijsindex GWW.

Volume personeel (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de personeelskosten gecorrigeerd voor veranderingen in arbeidsduur en prijsontwikkelingen.

Beheer en onderhoud (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de kosten beheer en onderhoud HWN, HVWN en HWS, incl. verkeers/watermanagement en netwerkoverstijgende kosten, gedefleerd met inputprijsindex GWW.

Volume materiaal (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de materiaalkosten gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen.

Gebruikerstevredenheid HWN (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het percentage respondenten dat aangeeft tevreden te zijn over het hoofdwegennet.

Personeelssterkte in fte's (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de personeelssterkte in fte (fulltime equivalent), gecorrigeerd voor veranderingen in arbeidsduur.

Gebruikerstevredenheid HVWN (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het percentage respondenten dat aangeeft tevreden te zijn over het hoofdvaarwegennet.

Arbeidsintensiteit (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het procentueel aandeel van het personeelsvolume in het totale volume ingezette middelen.

Filedruk zonder werkzaamheden (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het procentueel aandeel files (in kilometerminuten) die niet het gevolg zijn van werkzaamheden vanwege aanleg en (on)gepland onderhoud.

Productiviteitsgroei (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier de procentuele productiviteitsverandering.