SVB

ZBO's Icoon

Productiviteitsindex
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de verhouding tussen de productie en alle ingezette (productie)middelen.

PRODUCTIE & KWALITEIT

totale productie (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de totale gewogen productie.

MIDDELEN

Volume middeleninzet (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van het totale volume van de ingezette middelen (personeel en materiaal).

Totaal aantal klanten (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de som van het aantal klanten m.b.t. de belangrijkste regelingen die door de SVB worden uitgevoerd (AOW, AKW, AIO, Anw, PGB).

Volume personeel (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de personeelskosten gecorrigeerd voor veranderingen in arbeidsduur en prijsontwikkelingen.

Tijdigheid AOW (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het percentage tijdig afgehandelde AOW-verstrekkingen aan in Nederland wonende klanten.

Volume materiaal (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de materiaalkosten gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen.

Tijdigheid Anw (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het percentage tijdig afgehandelde Anw-verstrekkingen aan in Nederland wonende klanten.

Personeelssterkte in fte's (index)
Tooltip Icoon Het betreft hier de index van de personeelssterkte in fte (fulltime equivalent), gecorrigeerd voor veranderingen in arbeidsduur.

Tijdigheid AKW (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het percentage tijdig afgehandelde AKW-verstrekkingen aan in Nederland wonende klanten.

Arbeidsintensiteit (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier het procentueel aandeel van het personeelsvolume in het totale volume ingezette middelen.

klanttevredenheid
Tooltip Icoon Het betreft hier de tevredenheid van de SVB-klanten uitgedrukt in een rapportcijfer.

Productiviteitsgroei (%)
Tooltip Icoon Het betreft hier de procentuele productiviteitsverandering.